SECDE SURESİ / 417
21.Andolsun ki onlara en büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki dönerler.
22.Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alıcıyız.
23.Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı vermiştik, şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Onu İsrailoğullarına yol gösterici kılmıştık.
24.Sabrettiklerinde onlardan, bizim emrimizle doğruya ileten önderler kıldık (çıkardık). Onlar ayetlerimize de kesin olarak inanıyorlardı.
25.Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü hüküm verecektir.
26.Kendilerinden önce, şimdi yurtlarında dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Yine de duymuyorlar mı?
27.Bizim suyu çorak bir yere sürdüğümüzü ve onunla, hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekin çıkardığımızı görmediler mi? Yine de görmüyorlar mı?
28.Diyorlar ki: "Eğer doğru söylüyorsanız şu fetih ne zaman?"
29.De ki: "Fetih günü inkâr edenlere imanlarının yararı olmaz ve kendilerine bir süre de tanınmaz."
30.Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Onlar da beklemektedirler.

Nüzul Sebepleri

28-29.İbnu Cerir`in Katade`den rivayet ettiğine göre sahabiler: "Bizim için bir gün olacak. Umarız o günde rahata kavuşacak ve nimetlendirileceğiz" dediler. Bunu duyan müşrikler de: "Eğer doğru söylüyorsanız şu fetih ne zaman?" dediler. Bu ayeti kerimeler de bunun üzerine indirildi.