31.LOKMAN SURESİ

Bu surenin 12-19. ayetlerinde Lokman (a.s.)'ın oğluna öğütlerinden sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. 27-29. ayetleri Medine döneminde kalan kısmı Mekke döneminde inmiştir. 34 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Mim.
2.Bunlar hikmetli Kitab'ın ayetleridir.
3.İyilik edenler için bir hidayet ve rahmettir.
4.Onlar namazı kılar, zekatı verirler ve onlar ahirete kesin olarak inanırlar.
5.İşte onlar Rab'lerinin göstermiş olduğu hidayet yolu üzerindedirler ve kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.
6.İnsanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce Allah'ın yolundan saptırmak ve onu alaya almak için boş eğlence sözleri satın almaktadır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
7.Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları duymamış, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklenerek arkasını döner. Onu acıklı bir azapla müjdele.
8.İman edip salih ameller işleyenler için ise nimetlerle dolu cennetler vardır.
9.Orada sonsuza kadar kalacaklardır. (Bu) Allah'ın hak olan vaadidir. O güçlüdür, hikmet sahibidir.
10.O, gökleri gördüğünüz üzere bir direk olmadan [1] yarattı, sizi sarsar diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada her canlıdan yaydı. Gökten de su indirip onunla her güzel çiftten bitirdik.
11.İşte bu Allah'ın yaratmasıdır. O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin bakalım! Hayır. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Dipnotlar

1.Veya: "Sizin görebildiğiniz bir direk olmadan."

Nüzul Sebepleri

6.Cuveybir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Nadr bin Haris hakkında indirilmiştir. O bir cariye satın aldı. Ne zaman birinin Müslüman olduğunu duysa hemen cariyesini alıp ona götürüyor ve cariyesine: "Onu yedir, içir ve kendisine şarkı söyle!" diyordu. Müslüman olan kişiye de: "Bu, Muhammed`in senden istediği namaz, oruç ve önünde çarpışmak gibi şeylerden daha iyidir" diyordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Bu konuda yaygın olan rivayete göre ise Nadr bin Haris İran masallarını satın alarak, onları Kureyşilere okuyor ve: "Muhammed size Ad ve Semud masallarını okuyor, ben de size Rüstem ve İsfendiyar masallarını, Kisra hikâyelerini okuyorum" diyordu. Kureyşiler de Kur`an-ı Kerim`i dinlemeyip onun okuduğu masalları dinliyorlardı. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.