RUM SURESİ / 405
6.(Bu) Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
7.Onlar dünya hayatından sadece dış görünüşü bilirler. Ahiretten ise habersizdirler.
8.Kendi nefisleri üzerinde düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve bunların arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süre ile yaratmıştır. Gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
9.Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü idiler, toprağı kazıp alt üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara haksızlık etmiyordu; ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı.
10.Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülük edenlerin sonları çok kötü oldu.
11.Allah yaratmayı ilk olarak başlatır, sonra onu yeniden gerçekleştirir. Sonra O'na döndürülürsünüz.
12.Kıyametin koptuğu gün suçlular umutsuz kalırlar.
13.Ortak koştuklarından kendilerine şefaatçiler olmaz ve ortak koştuklarını inkâr ederler.
14.Kıyametin koptuğu gün, işte o gün (mü'minlerle kâfirler) birbirlerinden ayrılırlar.
15.İman edip salih ameller işleyenler; işte onlar bir bahçede sevinç içinde ağırlanırlar.