ANKEBUT SURESİ / 403
53.Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı elbette onlara azap gelirdi. Fakat onlar farkında değillerken o, kendilerine ansızın gelecektir.
54.Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki cehennem inkârcıları çepeçevre kuşatacaktır.
55.O gün azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından bürür ve (Allah): "Yaptıklarınızı tadın" der.
56.Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. Artık yalnız bana kulluk edin.
57.Her can ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürülürsünüz.
58.İman edip salih ameller işleyenleri, içinde sonsuza kadar kalmaları üzere cennette, altından ırmaklar akan odalara yerleştireceğiz. Amel edenlerin ecirleri ne güzeldir.
59.Ki onlar, sabrederler ve yalnızca Rabblerine güvenirler.
60.Nice canlı vardır ki rızkını taşımaz. Onu da sizi de Allah rızıklandırmaktadır. O duyandır, bilendir.
61.Andolsun ki, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim buyruk altına aldı?" diye sorsan muhakkak: "Allah" diyeceklerdir. Nasıl da (haktan) uzaklaştırılıyorlar!
62.Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onu (dilediğinde) kısar. Allah her şeyi bilendir.
63.Andolsun ki, onlara: "Gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilten kimdir?" diye sorsan muhakkak: "Allah" diyeceklerdir. De ki: "Hamd Allah'adır." Hayır, onların çoğu akıl etmiyorlar.