ANKEBUT SURESİ / 402
46.İçlerinden zulmedenler dışında kitap ehline karşı ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olanlarız."
47.İşte böyle (geçmiş peygamberlere indirdiğimiz gibi) sana da Kitap indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanıyorlar. Şunlardan [3] da ona iman edecek olan vardır. Kâfirlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.
48.Sen daha önce ne bir kitap okuyor ne de onu elinle yazıyordun. Öyle olsaydı bâtıla uyanlar kuşkulanırlardı.
49.Hayır o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde (bulunan) apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkâr etmez.
50."Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."
51.Kendilerine okunan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için bir rahmet ve öğüt vardır.
52.De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Bâtıla inanıp Allah'ı inkâr edenler ise, işte onlar ziyana uğrayanlardır."

Dipnotlar

3.Müşriklerden.

Nüzul Sebepleri

51.İbnu Mace`in, İbnu Ebi Hatim`in ve Müsned`inde Darimi`nin rivayet ettiklerine göre bazı Müslümanlar yahudilerden duydukları şeyleri yazdıkları bazı kitapçıkları Resulullah (a.s.)`a getirdiler. Resulullah (a.s.) da: "Bir topluluğa sapıklık olarak kendi peygamberlerinin getirdiklerini bırakarak başkalarının başkalarına getirdiği şeylere rağbet etmeleri yeter" diye buyurdu. Bu olayın ardından da bu ayeti kerime indirildi.