ANKEBUT SURESİ / 399
24.Kavminin cevabı ancak: "Onu öldürün veya yakın" demeleri oldu. Ancak Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için ibretler vardır.
25.(İbrahim) dedi ki: "Siz dünya hayatında aranızda sevgi vesilesi olsun diye, Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazılarınızı inkâr edecek ve bazılarınız bazılarınızı lanetleyecektir. Barınacağınız yer ise ateştir ve yardımcılarınız da olmayacaktır.
26.Ona Lut iman etti. (İbrahim): "Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir" dedi. [1]
27.Biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Onun soyuna peygamberliği ve kitabı verdik. Ona dünya hayatında ecrini verdik. Ahirette de o salihlerdendir.
28.Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Siz, sizden önce alemlerden bir tek kimsenin işlememiş olduğu çirkin işi mi işliyorsunuz.
29.Siz erkeklere yanaşıyor, yolu kesiyor ve toplantı yerlerinizde çirkin işler mi yapıyorsunuz?" Kavminin cevabı ancak: "Eğer doğru sözlülerden isen bize Allah'ın azabını getir haydi!" demeleri oldu.
30.O da: "Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et" dedi.

Dipnotlar

1.Bazı meallerde bu söz Hz. Lut (a.s.)`ın sözü olarak verilmektedir. Ancak tefsirlerin genelinde bu sözün Hz. İbrahim (a.s.)`in sözü olduğu ifade edilmektedir. Burada sözü edilen hicret olayının başını çeken kişinin Hz. İbrahim (a.s.) olması da bu sözün ona ait olduğunu göstermektedir. Ayrıca hemen ardından gelen ayetteki "o" zamiriyle kastedilen kişinin Hz. İbrahim olması da bu sözün Hz. Lut (a.s.)`a ait olmasına ihtimal bırakmamaktadır.