ANKEBUT SURESİ / 397
7.İman edip salih ameller işleyenlerin kötülüklerini muhakkak örtecek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz.
8.İnsana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Eğer seni, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yapmakta olduklarınızı size haber veririm.
9.İman edip salih ameller işleyenleri mutlaka iyilerin arasına katacağız.
10.İnsanlardan öyleleri vardır ki: "İman ettik" der, ancak Allah uğrunda kendisine eziyet edildiğinde insanların eziyetlerini Allah'ın azabı gibi sayar. Rabbinden bir zafer geldiğinde andolsun: "Şüphesiz biz de sizinle beraberdik" diyeceklerdir. Oysa Allah alemlerin (insanların) göğüslerinde olanları daha iyi bilen değil midir?
11.Allah elbette iman edenleri de bilecektir ve elbette münafıkları da bilecektir.
12.İnkar edenler iman edenlere: "Bizim yolumuza uyun sizin hatalarınızı biz yüklenelim" dediler. Oysa onlar bunların hatalarından bir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar.
13.Andolsun onlar kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve elbette kıyamet günü, iftira ettiklerinden sorulacaklardır.
14.Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Onların içinde bin yıldan elli yıl eksik yaşadı. Sonunda onlar zulümde devam ederlerken kendilerini tufan yakaladı.

Nüzul Sebepleri

8.Müslim, Tirmizi ve daha başkalarının Sa`d bin Ebi Vakkas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Sa`d`ın annesi kendisine: "Allah anne babaya iyiliği emretmedi mi? Vallahi (Muhammed`i) inkâr etmediğin sürece ne bir şey yer ne de içerim" dedim. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.