KASAS SURESİ / 394
71.De ki: "Eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Duymuyor musunuz?"
72.De ki: "Eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Görmüyor musunuz?"
73.Sizin için, içinde dinlenmeniz ve O'nun lütfundan (rızık) aramanız üzere gece ile gündüzü varetmesi O'nun rahmetindendir.
74.O gün (Allah) onlara seslenerek: "Hani ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede?" der.
75.O gün her ümmetten bir şahit çıkarır ve: "Delilinizi getirin" deriz. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bilirler. Uydurageldikleri de onlardan kaybolur.
76.Şüphesiz Karun, Musa'nın kavmindendi. Ancak onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını (bile) güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Hani kavmi ona şöyle demişti: "Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez.
77.Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu da ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez."