KASAS SURESİ / 393
60.Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Akıl etmiyor musunuz?
61.Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve dolayısıyla ona kavuşan kimse, kendisini dünya hayatının geçimliğinden yararlandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba atılmak üzere) getirileceklerden olanla bir midir?
62.O gün (Allah) onlara seslenerek: "Hani ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede?" der.
63.Üzerlerine (azap) söz(ü) hak olanlar derler ki: "Rabbimiz! İşte şunlar bizim azdırdıklarımız. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi (onlardan) uzaklaşarak sana yöneldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı."
64."Ortaklarınızı çağırın" denir. Çağırırlar ama kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Ne olurdu doğru yolu kabul etselerdi!
65.(Allah) o gün onlara seslenir ve: "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" der.
66.O gün artık haberler onlara kör olmuştur. [6] Birbirlerine de bir şey soramazlar.
67.Ancak kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse kurtuluşa erenlerden olabilir.
68.Rabbin, dilediğini yaratır ve onlar için hayırlı olanı seçer. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.
69.Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilmektedir.
70.O kendinden başka ilah olmayan Allah'tır. Dünyada da ahirette de hamd O'nadır. Hüküm de O'nundur ve O'na döndürülürsünüz.

Dipnotlar

6.Söyleyecek bir söz bulamazlar. Sorulan sorular karşısında diyecek laf bulamazlar. Yahut: "Bir yerden bir kurtuluş haberi alamazlar."

Nüzul Sebepleri

61.İbnu Mace`in Mücahid`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Resulullah (a.s.) ile Ebu Cehl bin Hişam hakkında indirilmiştir. Yani bu ayeti kerimede: "Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve dolayısıyla ona kavuşan kimse" sözü ile Resulullah (a.s.), "kendisini dünya hayatının geçimliğinden yararlandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba atılmak üzere) getirileceklerden olan" sözü ile de Ebu Cehl kastedilmektedir. Bir başka rivayete göre de bu Hz. Hamza (r.a.) ile Ebu Cehl hakkında indirilmiştir.