KASAS SURESİ / 388
22.Medyen tarafına yönelince: "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir" dedi.
23.Medyen suyuna vardığında orada (hayvanlarını) sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de (sürülerini suya gitmekten) alıkoyan iki kadın gördü. "Sizin derdiniz nedir?" dedi. Dediler ki: "Çobanlar çekilip gitmeden biz sulamayız. Babamız ise pek yaşlı bir ihtiyardır."
24.Hemen onların (sürülerini) suladı. Sonra gölgeye çekilip: "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayıra muhtacım" dedi.
25.Derken o iki (kadın)dan biri utana utana yürüyerek yanına geldi. "Babam bizim için (sürümüzü) sulamanın karşılığını sana ödemek üzere seni çağırıyor" dedi. Bunun üzerine onun yanına giderek olup bitenleri kendisine anlatınca: "Korkma! O zalimler topluluğundan kurtuldun" dedi.
26.(Kızlardan) biri: "Babacığım! Onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü, güvenilir adamdır" dedi.
27.(Babaları) dedi ki: "Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer (çalışmanı) on (yıl)a tamamlarsan artık o da senden (bir iyilik) olur. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın."
28.Dedi ki: "Bu benimle senin aranda (bir anlaşma)dır. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam bana karşı düşmanlık yok. Allah da söylediğimize vekildir."