KASAS SURESİ / 386
6.Ve onları o yerde hakim kılmak; Firavun'a, Haman'a ve o ikisinin askerlerine onlardan [1] sakınmakta oldukları şeyi kendilerine göstermek (istiyorduk).
7.Musa'nın annesine: "Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkacak olursan onu denize [2] bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız" diye vahyettik (ilham ettik).
8.Nihayet Firavun'un adamları, kendilerine bir düşman ve üzüntü (sebebi) olması için onu bulup aldılar. Doğrusu Firavun, Haman ve askerleri yanılgı içindeydiler.
9.Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de senin için de bir göz nuru! Onu öldürmeyin. Olur ki bize bir yararı olur veya onu evlat ediniriz." Oysa onlar (işin) farkında değillerdi.
10.Musa'nın annesinin yüreği (çocuğundan başka bütün düşüncülerden) boş oldu. Eğer (vaadimize) inananlardan olması için kalbini pekiştirmiş olmasaydık neredeyse onu açığa vuracaktı.
11.(Musa'nın) kızkardeşine: "Onu izle" dedi. O da ötekiler farkına varmadan onu uzaktan gözetledi.
12.Biz daha önce ona süt anneleri yasak etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi): "Sizin için onun bakımını üstelenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi?" dedi.
13.Böylece onu, gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Ancak onların çoğu bilmezler.

Dipnotlar

1.Yani İsrail oğullarından. Çünkü sözü edilenler kahinlerin, İsrail oğullarının içinden bir erkek çocuğun çıkıp Firavun`un saltanatına son vereceği yolundaki haberleri dolayısıyla bir korku içine düşmüşlerdi. Firavun`un İsrail oğullarının erkek çocuklarını öldürmesinin sebebi de buydu.

2.Nil ırmağına.