NEML SURESİ / 385
89.Kim iyilik getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve onlar o gün, korkudan güvendedirler.
90.Kim de kötülük getirirse onların da yüzleri ateşe sürtülür. (Onlara):"Siz yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?" (denir).
91.(De ki): "Ben ancak bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum ki O burayı saygıdeğer (haram belde) kılmıştır ve her şey O'nundur. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum.
92.Kur'an'ı okumakla da (emrolundum)." Artık kim hidayete ererse kendi için hidayete erer. Kim de sapıtırsa de ki: "Ben sadece uyarıcılardanım."
93.Ve: "Allah'a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız" de. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.

28.KASAS SURESİ

Kasas, olayları belli bir sıraya göre anlatmak anlamına gelir. Sure bu adı 25. ayetinde geçen Kasas kelimesinden almıştır. Mekke döneminde inmiştir. 88 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ta. Sin. Mim
2.Bunlar apaçık Kitab'ın ayetleridir.
3.İman eden bir topluluk için Musa'nın ve Firavun'un haberinden (bir kısmını) gerçek olarak sana okuyacağız.
4.Doğrusu Firavun (bulunduğu) yerde büyüklenmiş ve oranın ahalisini gruplara ayırmıştı. Onlardan bir kitleyi zayıf düşürüyor (eziyor), onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.
5.Bizse o yerde zayıf düşürülenlere lütfetmek, onları önderler yapmak ve onları mirasçılar kılmak istiyorduk.