NEML SURESİ / 383
64.Yahut yaratmayı ilk başlatan sonra onu tekrar gerçekleştirecek olan [4] ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? De ki: "Eğer doğru söyleyenlerseniz açık delilinizi getirin."
65.De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin farkında değillerdir."
66.Hayır, onların ahiretle ilgili bilgileri ardarda gelip toplandı. [5] Hayır onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır onlar buna karşı kördürler.
67.İnkâr edenler dediler ki: "Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz yeniden çıkarılacak mıyız?
68.Andolsun ki, bize de daha önce atalarımıza da bu vaad edildi. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
69.De ki: "Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonları nasıl olmuş bir bakın!"
70.Sen onlara karşı üzülme ve onların tuzak kurmalarından dolayı sıkıntıya düşme.
71."Eğer doğru söyleyenlerseniz bu vaad ne zamandır?" diyorlar.
72.De ki: "Belki de, çarçabuk gelmesini istediğiniz (azab)ın bir kısmı size ulaşmak üzeredir."
73.Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmiyorlar.
74.Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir.
75.Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.
76.Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır.

Dipnotlar

4.Varlıkları ilk kez yaratan sonra onları yeniden diriltecek olan.

5.Bu konuda tefsirlerin çoğunda yeralan bir açıklamaya göre ifadeden kastedilen anlam şudur: "Ahirette, her şeyi gözleriyle göreceklerinden o günün varlığıyla ilgili bilgileri son noktasına ulaşmış olacaktır."