NEML SURESİ / 382
56.Kavminin cevabı ise sadece: "Onları kasabanızdan çıkarın. Onlar pek fazla temiz olmaya çalışan insanlar!" demek oldu.
57.Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. Onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.
58.Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmurları ne kötü idi!
59.De ki: "Allah'a hamdolsun ve seçtiği kullarına selâm olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa ortak koştukları şeyler mi?"
60.Yoksa gökleri ve yeri yaratan, size gökten su indiren kimdir? Onunla sizin bir ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel görünüşlü bahçeler bitirdik. Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Hayır onlar yoldan sapan [3] bir topluluktur.
61.Yahut yeri bir karargâh yapan, aralarından ırmaklar akıtan, onun için sarsılmaz dağlar vareden ve iki denizin arasına bir engel koyan kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Hayır onların çoğu bilmiyorlar.
62.Yahut darda kalana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
63.Yahut karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, rüzgârları rahmetinin öncesinde müjdeleyici olarak gönderen kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Allah onların ortak koştuklarından uludur.

Dipnotlar

3.Yahut Allah`a ortak koşan.