NEML SURESİ / 381
45.Andolsun biz Semud (kavmin)e de, "Allah'a kulluk edin" diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen onlar aralarında çekişen iki gruba ayrıldılar.
46.Dedi ki: "Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki merhamet olunursunuz."
47.Dediler ki: "Biz senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık". (Salih de): "Sizin uğursuzluğunuz Allah katındadır. [2] Hayır siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz" dedi.
48.O şehirde dokuz adam vardı ki, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor, düzen sağlamıyorlardı.
49.Kendi aralarında Allah'a and içerek dediler ki: "Muhakkak gece ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim sonra velisine: "Biz onun ailesinin öldürülüşünde bulunmadık ve gerçekten biz doğru söyleyenleriz" diyelim."
50.Onlar bir tuzak kurdular biz de onlar farkında olmadan bir tuzak kurduk.
51.Onların tuzaklarının sonunun nasıl olduğuna bir bak! Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik.
52.İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri. Şüphesiz bunda bilen bir topluluk için ibret vardır.
53.İman eden ve sakınanları kurtardık.
54.Lut'u da (an). Hani o kavmine şöyle demişti: "Siz göre göre bu çirkin kötülüğü yapıyor musunuz?
55.Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Gerçekten siz bilgisiz bir toplumsunuz."

Dipnotlar

2.Yani sizin uğursuzluk olarak değerlendirdiğiniz başınıza gelen olaylar Allah katında yazılı olan şeylerdendir.