NEML SURESİ / 379
23.Ben, onlara [1] hükmeden, kendisine her şeyden (bolca) verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın buldum.
24.Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan yaptıklarını onlara süslemiş de kendilerini yoldan alıkoymuş. Dolayısıyla doğru yola girmiyorlar.
25.Göklerde ve yerde gizli ne varsa ortaya çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye (böyle yapıyorlar)."
26.Allah O'dur ki, kendinden başka ilâh yoktur. Büyük Arş'ın Rabbidir.
27.(Süleyman Hüdhüd'e) dedi ki: "Bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun!
28.Şu mektubumu götür, onu kendilerine bırak; sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ki neye başvuruyorlar."
29.(Sebe hükümdarı) dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bana gerçekten çok önemli bir mektup bırakıldı.
30.Bu (mektup), Süleyman'dan ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (başlıyor).
31."Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olarak bana gelin" diye (yazılı).
32.Dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin. Siz bulunmadan ben hiçbir işte kesin karar vermem."
33.Dediler ki: "Biz güçlü ve çetin savaşçı kimseleriz. Emir ise senindir. Artık neyi emredeceğine bak."
34.Dedi ki: "Doğrusu hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde orayı bozguna uğratırlar ve halkının ulularını aşağılık duruma düşürürler. Onlar işte böyle yaparlar.
35.Ben onlara bir hediye göndereyim de elçilerin geri ne (haber) getireceklerine bir bakayım.

Dipnotlar

1.Yani Sebe halkına.