27.NEML SURESİ

Neml, karınca demektir. Bu surenin 18. ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncalardan sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 93 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ta. Sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık Kitab'ın ayetleridir.
2.Mü'minler için bir hidayet ve müjdedir.
3.Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete kesin inanırlar.
4.Şüphesiz ahirete inanmayanların yaptıklarını kendilerine süslemişizdir. Bu yüzden onlar körü körüne bocalarlar.
5.İşte azabın en kötüsü onlaradır ve onlar ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır.
6.Şüphesiz Kur'an sana hakim ve alim olanın katından iletilmektedir.
7.Hani Musa ailesine: "Ben bir ateş gördüm. Oradan size bir haber veya bir ateş koru getireceğim. Olur ki ısınırsınız" demişti.
8.Oraya geldiğinde kendisine şöyle seslenildi: "Ateşin yanında bulunan ve çevresinde olanlar kutlu kılınmışlardır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek yücedir.
9.Ey Musa! Şüphesiz ben güçlü ve hikmet sahibi olan Allah'ım.
10.Asanı at." Onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve arkaya bakmadı. "Ey Musa! Korkma! Çünkü benim yanımda peygamberler korkmaz.
11.Ancak haksızlık eden hariç. Eğer sonra kötülüğün ardından (onu) iyiliğe çevirirse şüphesiz ben bağışlayıcı, rahmet ediciyim.
12.Elini koynuna sok da bir hastalık olmadan bembeyaz çıksın. Bu Firavun ile kavmine (göstereceğin) dokuz mucizeden biridir. Şüphesiz onlar fasık bir kavimdirler."
13.Onlara ayetlerimiz açık olarak gelince: "Bu apaçık bir büyüdür" dediler.