ŞUARA SURESİ /375
184.Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının.
185.Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin.
186.Sen bizim gibi bir beşerden başkası da değilsin. Biz senin mutlaka yalancılardan (olduğunu) sanıyoruz.
187.Eğer doğru söyleyenlerdensen haydi gökten üzerimize parçalar düşür."
188.(Şuayb) dedi ki: "Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi biliyor."
189.Onu yalanladılar ve bunun üzerine kendilerini gölge gününün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.
190.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
191.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
192.Muhakkak ki bu (Kur'an) alemlerin Rabbinin indirmesidir.
193.Onu Güvenilir Ruh [5] indirdi.
194.Uyaranlardan olman için senin kalbine (indirdi).
195.Apaçık Arapça bir dille.
196.Şüphesiz o öncekilerin kitaplarında da vardır. [6]
197.İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?
198.Eğer onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de,
199.Onu kendilerine okusaydı, ona iman edecek değillerdi.
200.Biz onu suçluların kalplerine işte böyle soktuk.
201.Acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.
202.(Azap) onlara, kendileri farkında olmadan ansızın gelir.
203.Bunun üzerine: "Bize süre tanınır mı?" derler.
204.Onlar yine de azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?
205.Ne dersin, onları yıllarca (dünyalıklardan) yararlandırsak,
206.Sonra kendilerine vaadedilen başlarına gelse,

Dipnotlar

5.Ruhu`l-Emin, Cebrail.

6.Yani öncekilerin kitaplarında da onun ineceğinden ve özelliklerinden sözedilmiştir.