ŞUARA SURESİ / 374
160.Lut kavmi de peygamberleri yalanladı.
161.Hani kardeşleri Lut onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?
162.Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
163.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
164.Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.
165.Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz?
166.Ve Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz. Doğrusu siz sınırı aşan bir kavimsiniz.
167.Dediler ki: "Ey Lut! Eğer sen (bu işe) son vermezsen muhakkak ki (buradan) çıkarılanlardan olacaksın."
168.(Lut) dedi ki: "Doğrusu ben sizin yaptığınıza çok kızanlardanım.
169.Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar."
170.Bunun üzerine biz onu ve bütün ailesini kurtardık.
171.Geri kalanların içindeki bir yaşlı kadın hariç.
172.Sonra diğerlerini yerle bir ettik.
173.Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların [4] yağmurları ne kötü idi!
174.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
175.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
176.Eyke ahalisi de peygamberleri yalanladı.
177.Hani Şuayb onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?
178.Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
179.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
180.Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.
181.Ölçüyü tam yapın ve eksiltenlerden olmayın.
182.Dosdoğru terazi ile tartın.
183.İnsanların haklarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

Dipnotlar

4.Yani uyarılıp da yola gelmeyenlerin.