ŞUARA SURESİ / 373
137.Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir.
139.Böylece onu yalanladılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
140.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
141.Semud (kavmi) de peygamberleri yalanladı.
142.Hani kardeşleri Salih onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?
143.Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
144.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
145.Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.
146.Siz burada güven içinde mi bırakılacaksınız?
147.Bahçelerin ve pınarların arasında.
148.Ekinlerin ve yumuşak tomurcuklu, hoş hurma ağaçlarının arasında.
149.Dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz.
150.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
151.Ölçüsüzce davrananların emirlerine uymayın.
152.Ki onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmakta, düzen sağlamamaktadırlar.
153.Dediler ki: "Sen ancak büyülenmişlerdensin.
154.Sen bizim gibi bir beşerden başkası da değilsin. Eğer doğru sözlülerdensen haydi bir mucize getir."
155.Dedi ki: "İşte şu bir dişi devedir. [3] Su içme hakkı (bir gün) onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir.
156.Ona bir kötülük dokundurmayın yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar.
157.Sonuçta onu boğazladılar; ama pişman oldular.
158.Çünkü kendilerini azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
159.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.

Dipnotlar

3.Şu dişi deve sizin için bir mucizedir.