ŞUARA SURESİ / 371
84.Sonra gelenler arasında benim için bir doğruluk dili ver. [1]
85.Nimetleri bol cennetin (Naim cennetinin) mirasçılarından eyle.
86.Babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardandır.
87.İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni utandırma.
88.Malın ve oğulların bir yarar sağlamayacakları gün.
89.Sadece (küfür ve nifaktan korunmuş) temiz bir kalple gelen(in yarar göreceği gün)."
90.O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır.
91.Cehennem de azgınlara açılıp gösterilir.
92.Onlara denir ki: "Tapmakta olduklarınız nerede?
93.Allah'tan başka (taptıklarınız). Size yardım ediyorlar mı ya da kendilerine yardımları oluyor mu?"
94.Artık onlar da azgınlar da tepetaklak oraya atılırlar.
95.İblis'in bütün askerleri de.
96.Orada (putlarıyla) çekişerek derler ki:
97."Allah'a andolsun, biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz.
98.Çünkü sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk.
99.Bizi o suçlulardan başkası saptırmadı.
100.Artık bizim şefaatçilerimiz yok.
101.Candan bir dostumuz da yok.
102.Keşke bizim için bir geri dönüş olsaydı da mü'minlerden olsaydık.
103.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
104.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
105.Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı.
106.Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?
107.Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
108.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
109.Bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir.
110.Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
111.Dediler ki: "Sana aşağılık insanlar uymuşken biz sana iman eder miyiz?"

Dipnotlar

1.Benden doğru sözlerle ve övgüyle sözetsinler.