ŞUARA SURESİ / 370
61.İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları: "İşte yakalandık" dediler.
62.Musa dedi ki: "Hayır. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. O bana yol gösterecektir."
63.Bunun üzerine Musa'ya: "Asanla denize vur" diye vahyettik. (Vurunca deniz) yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu.
64.Ötekileri buraya yaklaştırdık.
65.Musa'yı ve beraberinde olanların tümünü kurtardık.
66.Sonra ötekileri (suda) boğduk.
67.Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
68.Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.
69.Onlara İbrahim'in haberini de oku.
70.Hani o babasına ve kavmine: "Siz neye tapıyorsunuz?" demişti.
71."Putlara tapıyoruz. Onlar için ibadet edip duruyoruz" dediler.
72.Dedi ki: "Dua ettiğiniz zaman duyuyorlar mı?
73.Yahut size fayda veya zarar veriyorlar mı?"
74."Hayır. Ama atalarımızın böyle yaptıklarını gördük" dediler.
75.Dedi ki: "Şimdi neye taptığınızı gördünüz mü?
76.Siz ve geçmiş atalarınız.
77.İşte onlar benim düşmanlarımdır. Yalnız alemlerin Rabbi hariç.
78.Beni yaratan ve doğru yola ileten O'dur.
79.Bana yediren ve içiren O'dur.
80.Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.
81.Beni öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur.
82.Kendisinden din günü kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur.
83.Rabbim! Bana hüküm (ilim ve hikmet) bahşet ve beni salihlere kat.