ŞUARA SURESİ / 369
40."Umarız ki, üstün gelenler onlar olurlarsa büyücülere uyarız."
41.Büyücüler geldiklerinde Firavun'a: "Eğer üstün çıkan biz olursak bize elbette bir mükâfat olacak değil mi?" dediler.
42.O da: "Evet. Hem o zaman siz benim yakınıma alınanlardan olacaksınız" dedi.
43.Musa onlara: "Ne atacaksanız atın" dedi.
44.Böylece iplerini ve bastonlarını attılar ve: "Firavun'un büyüklüğü adına mutlaka biz üstün geleceğiz" dediler.
45.Musa da asasını attı. Birden onun, onların uyduruverdikleri şeyleri yuttuğunu gördüler.
46.Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar.
47.Dediler ki: "Alemlerin Rabbine iman ettik.
48.Musa ve Harun'un Rabbine."
49.(Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? O size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Yakında muhakkak bileceksiniz. Sizin ellerinizi ve bacaklarınızı çaprazlama kesecek sonra hepinizi asacağım."
50.(Büyücüler) dediler ki: "Hiç zararı yok. Biz muhakkak Rabbimize döneceğiz.
51.Mü'minlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bizim hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz."
52.Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz" diye vahyettik.
53.Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi.
54."Bunlar azlık bir kitledir.
55.Ve onlar bizi kızdırmaktadırlar.
56.Biz ise şüphesiz ihtiyatlı bir topluluğuz" (dedi).
57.Böylece onları bahçelerden ve pınarlardan çıkardık,
58.Hazinelerden ve üstün makamdan da.
59.İşte böyle. Bunlara İsariloğullarını mirasçı kıldık.
60.(Firavun ve adamları) güneş doğarken onların arkalarına düştüler.