26.ŞUARA SURESİ

"Şuara" kelimesi şairler anlamına gelir. Bu surenin 224-227. ayetlerinde şairlerden sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 227 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ta. Sin. Mim.
2.Bunlar apaçık Kitab'ın ayetleridir.
3.Mü'min olmuyorlar diye neredeyse kendini kahredeceksin.
4.Dilersek onların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de boyunları ona eğilir kalır.
5.Rahman'dan onlara ne zaman yeni bir uyarı gelse mutlaka ondan yüz çevirirler.
6.Onlar yalanladılar; (ancak) alaya aldıkları şeyin haberleri kendilerine gelecektir.
7.Yeryüzüne bakmadılar mı ki, orada her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişizdir.
8.Şüphesiz bunda bir ayet vardır. Ancak onların çoğu iman etmezler.
9.Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür (azizdir), merhamet sahibidir (rahimdir).
10.Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: "Zalimler topluluğuna git.
11.Firavun'un kavmine. (Hâlâ) sakınmıyorlar mı?"
12.Dedi ki: "Rabbim! Doğrusu onların beni yalanlamalarından korkuyorum.
13.Ayrıca göğsüm daralıyor ve dilim açılmıyor. Bundan dolayı Harun'a (da Cebrail'i) gönder.
14.Üstelik onların benim aleyhimde bir suç (davaları) var. Dolayısıyla beni öldürmelerinden korkuyorum."
15.(Allah) dedi ki: "Hayır. İkiniz de ayetlerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraber dinlemekteyiz.
16.Firavun'a gidin ve deyin ki: "Biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz.
17.İsariloğullarını bizimle beraber göndermen için (geldik)."
18.(Firavun) dedi ki: "Biz seni daha küçük çocukken içimizde yetiştirmedik mi? Ömrünün nice yıllarını bizim aramızda geçirmedin mi?
19.Sonuçta o yaptığın işi de yaptın. Sen nankörlerdensin."