FURKAN SURESİ / 365
56.Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
57.De ki: "Ben Rabbine yol edinmek isteyen (kimseler) dışında buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum.
58.Hiç ölmeyen daima diri olan (Allah)'a güven ve O'nu övgüyle tesbih et. O'nun kullarının günahlarından haberdar olması yeter.
59.Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra Arş'a hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Bunu (bundan) haberdar olan birine sor.
60.Onlara: "Rahman'a secde edin" dendiğinde: "Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz?" derler. (Bu) onların nefretlerini artırır.
61.Gökte burçlar vareden, orada bir kandil (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratan (Allah) ne yücedir!
62.Öğüt almak veya şükretmek isteyen(ler) için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur.
63.Rahman'ın kulları yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler ve bilgisizler kendilerine laf attıklarında "selam" derler.
64.Onlar gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak geçirirler.
65.Onlar: "Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden sav. Şüphesiz onun azabı devamlıdır" derler.
66."Doğrusu orası çok kötü bir karargah ve çok kötü bir kalış yeridir" (derler).
67.Onlar harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. (Harcamaları) bu ikisi arasında dengeli olur.