FURKAN SURESİ / 362
21.Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki: "Bize meleklerin indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?" Andolsun onlar kendi kendilerine büyüklenmiş ve büyük bir azgınlıkla haddi aşmışlardır.
22.Melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara müjde yoktur ve (melekler onlara): "(Müjde) size yasaktır yasak!" derler.
23.Onların işlediği her ameli ele alıp savrulmuş toz haline getiririz.
24.O gün cennetliklerin kalacakları yer daha iyi, dinlenecekleri yer daha güzeldir.
25.O gün gök beyaz bulutlarla parçalanır ve melekler akın akın indirilirler.
26.O gün gerçek mülk [5] Rahman'ındır ve o, kâfirler için oldukça zor bir gün olur.
27.O gün zalim kişi ellerini ısırarak der ki: "Ah keşke Peygamberle birlikte bir yol edinmiş olsaydım.
28.Yazık bana! Keşke filancayı dost edinmeseydim!
29.Andolsun o beni, bana geldikten sonra zikirden (Kur'an'dan) saptırdı. Şeytan da insanı yalnız ve yardımsız bırakır."
30.Peygamber dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu kavmim şu Kur'an'ı terkedilmiş halde bıraktılar."
31.Biz bu şekilde her peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yola iletici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
32.İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an ona bir kerede topluca indirilmeli değil miydi?" Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için bu şekilde (ayet ayet indirdik) ve belli bir düzen üzere ağır ağır okuduk.

Dipnotlar

5.Hükümranlık, hakimiyet.

Nüzul Sebepleri

27-29.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Ubeyy bin Halef Resulullah (a.s.)`ın yanına gitmek istiyor, ancak Akabe bin Ebi Mu`it onu alıkoyuyordu. Bu ayeti kerimeler de onun hakkında indirildi.