FURKAN SURESİ / 361
12.O onları uzak bir yerden görünce onlar onun öfkelenişini [2] ve uğultusunu duyarlar.
13.Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman orada yokoluşu (ölümü) çağırırlar.
14."Bugün bir tek yokoluşu değil pek çok (kere) yokoluşu çağırın."
15.De ki: "Bu mu daha hayırlıdır yoksa takva sahiplerine vaadedilen sonsuzluk cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve dönüş yeridir."
16.Onlara orada istedikleri vardır ve (orada) ebedi kalırlar. Bu Rabbinin üzerine, (yerine getirilmesi) istenen bir vaaddir.
17.O gün onları ve Allah'tan başka taptıklarını toplayıp der ki: "Siz mi şu kullarımı saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan saptılar?"
18.Derler ki: "Seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmemiz bize yaraşmaz. Ancak sen onları ve atalarını yararlandırdın, onlar da zikri [3] unuttular ve böylece helake uğrayan bir topluluk oldular."
19.Böylece sizi, söyledikleriniz konusunda kesinlikle yalanlamışlardır. Artık ne (azabı) geri çevirmeye ne de yardıma [4] güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız.
20.Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de muhakkak yemek yiyor çarşılarda dolaşıyorlardı. Sabrediyor musunuz diye sizin bazılarınızı bazılarınız için imtihan kıldık. Senin Rabbin görendir.

Dipnotlar

2.Veya şiddetle kaynayışını.

3.Seni anmayı, imanı, kendilerine yapılan öğüdü.

4.Yardım bulmaya.

Nüzul Sebepleri

20.Vahidi`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre müşriklerin: "Bu Peygambere ne oluyor ki yemek yiyor çarşılarda dolaşıyor" diyerek Resulullah (a.s.)`ı tenkid etmeleri, Resulullah (a.s.)`ın da bu duruma üzülmesi üzerine bu ayeti kerime indirildi.