NUR SURESİ / 356
44.Allah gece ile gündüzü çevirir [6]. Bunda gözleri olanlar için ibret vardır.
45.Allah her canlıyı sudan yarattı. Onlardan kimi karnının üstüne yürüyor, kimi iki ayak üstüne yürüyor, kimi de dört (ayak) üstüne yürüyor. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
46.Andolsun ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
47."Allah'a ve Peygamber'e iman ettik ve itaat ettik" diyorlar sonra bunun ardından onlardan bir grup yüz çeviriyor. İşte bunlar mü'min değildirler.
48.Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında içlerinden bir grup hemen yüz çevirir.
49.Eğer haklı kendileri olursa hemen boyun eğerek gelirler.
50.Kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Yoksa Allah'ın ve Peygamberinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar zalimlerin kendileridir.
51.Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamberine çağrıldıklarında mü'minlerin sözleri: "Duyduk ve itaat ettik" demeleridir. İşte kurtuluşa erenler bunlardır.
52.Kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır.
53.Kendilerine emrettiğinde (cihada) mutlaka çıkacakları üzere bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. De ki: "Yemin etmeyin. İtaat(ınız) bilinmektedir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır."

Dipnotlar

6.Birbirlerinin ardından getirir.

Nüzul Sebepleri

47-48.Medarik ve Kadı Beyzavi tefsirlerinde bildirildiğine göre bu ayeti kerimeler münâfıklardan Beşer hakkında inmiştir. Onunla bir yahudi arasında bir arazi konusunda anlaşmazlık vardı. Yahudi Resulullah (a.s.)`ın hükmüne başvurmak istediği halde münâfık, Resulullah (a.s.)`ın haksızlık edeceğini ileri sürerek Ka`b bin Eşref`in hükmüne başvurmak istedi.