NUR SURESİ / 353
28.Eğer orada birini bulamazsanız size izin verilmedikçe içeri girmeyin. Eğer size: "Dönün" denirse dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah yaptıklarınızı bilir.
29.Oturulmayan ve içinde size ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir.
30.Mü'min erkeklere söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yaptıklarından haberdardır.
31.Mü'min kadınlara da söyle gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Kendiliğinden görünenler dışında süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar [4]. Süslerini kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından yahut kocalarının oğullarından, yahut kardeşlerinden, yahut kardeşlerinin oğullarından, yahut kızkardeşlerinin oğullarından, yahut kadınlarından, yahut ellerinin altındakilerden (köle ve cariyelerinden), yahut erkeklerden kadına ihtiyaçları olmayan ele bakıcılardan (dilenci, hizmetçi vs.lerden), yahut henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah'a tevbe edin ey mü'minler, umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Dipnotlar

4.Böylece boyunlarını ve göğüslerini kapatsınlar.

Nüzul Sebepleri

29.İbnu Ebi Hatim`in Mukatil bin Hayyan`dan rivayet ettiğine göre evlere izinsiz girilmemesini isteyen ayeti kerime indikten sonra Ebu Bekir (r.a.): "Ey Resulullah (a.s.)! Mekke ve Medine arasında yine Şam ve Medine arasında gidip gelen tüccarlar ne yapacaklar. Onların yol üzerinde belirli evleri var. Oralara nasıl izin isteyerek ve içindekilere selâm vererek girecekler; oralarda zaten kimse oturmuyor?" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.