MÜ'MİNUN SURESİ / 348
90.Hayır, biz onlara hakkı getirdik. Ancak onlar yalancıdırlar.
91.Allah bir çocuk edinmemiştir ve O'nunla birlikte bir ilâh yoktur. O takdirde her ilâh yarattığını götürürdü ve muhakkak bazısı bazısına üstün gelirdi. Allah onların nitelediklerinden münezzehtir.
92.Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.
93.De ki: "Ey Rabbim! Onlara vaad edileni bana mutlaka göstereceksen,
94.Rabbim! Bu durumda beni bu zalimler topluluğunun içinde bırakma."
95.Biz, onlara vaad ettiğimizi sana göstermeye güç yetiririz.
96.Kötülüğü en güzel olanla sav. Onların nitelendiregeldiklerini biz daha iyi biliriz.
97.De ki: "Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.
98.Ve onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim!."
99.Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der: "Rabbim! Beni geri döndürün.
100.Olur ki terkettiğim (dünya)da iyi işler işlerim." Hayır. Bu sadece onun söylediği bir sözdür. Önlerinde diriltilecekleri güne kadar (duracak) bir engel vardır.
101.Sur'a üflendiğinde artık aralarında soylar yoktur ve birbirlerine (bir şey) sormazlar.
102.Kimlerin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır.
103.Kimlerin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini hüsrana uğratanlar, cehennemde sonsuza kadar kalacak olanlardır.
104.Ateş yüzlerini yalar ve orada dişleri sırıtıp kalır.