MÜ'MİNUN SURESİ / 345
43.Hiçbir ümmet ne ecelinden öne geçebilir, ne de geriye bırakılırlar.
44.Sonra elçilerimizi ardarda gönderdik. Her ne zaman bir millete peygamberleri geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları (helâkte) birbirlerinin izlerinden yürüttük ve onları efsaneler yaptık. İman etmeyen topluluk uzak olsun!
45.Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.
46.Firavun'a ve ileri gelenlerine. Ancak onlar büyüklendiler. Onlar üstünlük taslayan bir topluluktu.
47."Kavimleri bize kulluk ettikleri halde bizim gibi iki insana mı inanacağız?" dediler.
48.Böylece onları yalanladılar ve helâk edilenlerden oldular.
49.Andolsun biz Musa'ya, bel ki onunla doğru yola ererler diye Kitab'ı vermiştik.
50.Meryem oğlunu ve annesini de bir ayet kıldık ve onları oturmaya uygun ve çeşmeli bir tepeye yerleştirdik.
51.Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler işleyin. Ben sizin yaptıklarınızı bilirim.
52.Şüphesiz sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de Rabbinizim. Öyleyse benden sakının.
53.Ancak onlar aralarında işlerini (değişik) kitaplara ayırdılar. Her grup kendi yanında olanla sevinmektedir.
54.Sen onları bir süreye kadar gafletleri içinde bırak.
55.Onlar sanıyorlar mı ki kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla,
56.Onların iyiliklerine koşuyoruz. Hayır onlar (işin) farkında olmuyorlar.
57.Gerçekten Rabblerinin korkusuyla içleri titreyenler,
58.Rabblerinin ayetlerine inananlar,
59.Rabblerine ortak koşmayanlar,