MÜ'MİNUN SURESİ / 344
28.Sen ve beraberindekiler gemiye yerleşince: "Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun" de.
29.Yine de ki: "Rabbim! Beni kutlu bir konak yerine indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın."
30.Şüphesiz bunda âyetler vardır ve biz muhakkak denemeden geçiririz.
31.Sonra onların artlarından başka nesil yetiştirdik.
32.Onların içlerinde de kendilerinden bir elçi gönderdik. "Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilâh yoktur. Artık sakınmaz mısınız?" diye.
33.Kavminden inkâr eden, ahiret buluşmasını yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında bolluk, refah vermiş olduğumuz ileri gelenler dediler ki: "Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Sizin yediğinizden yiyor ve sizin içtiğinizden içiyor.
34.Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz o zaman siz mutlaka kaybedenler olursunuz.
35.Siz öldükten ve toprak ve kemik olduktan sonra sizin mutlaka yeniden çıkarılacağınızı mı vaad ediyor!
36.Ne kadar uzak! Size vaad edilen şey ne kadar uzak!
37.Şu dünya hayatımızdan başka bir (hayat) yoktur. Ölür ve yaşarız. Biz yeniden diriltilecek değiliz.
38.O Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başka bir şey değildir ve biz ona inananlar değiliz."
39.Dedi ki: "Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık sen bana yardım et."
40.(Allah) dedi ki: "Az bir süre sonra pişman olacaklar."
41.Derken onları hak üzere o korkunç çığlık yakaladı. Böylece onları sel süpürüntüsü haline getirdik. Zâlimler topluluğu uzak olsun!
42.Sonra onların ardlarından başka nesiller yetiştirdik.