23.MÜ'MİNUN SURESİ

İlk ayetlerinde mü'minlerin özelliklerinden sözedildiği için bu şekilde adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 118 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Mü'minler muhakkak kurtuluşa ermişlerdir.
2.Onlar namazlarında hüşu üzeredirler.
3.Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.
4.Onlar zekâtı verirler.
5.Onlar ırzlarını korurlar.
6.Ancak kendi eşleri ve ellerinin altındaki (cariyeleri) hariç. Şüphesiz onlar (bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmazlar.
7.Kim bunun ötesini ararsa işte onlar sınırı aşanlardır.
8.(Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.
9.Onlar namazlarını da korurlar.
10.İşte varis olacak olanlar onlardır.
11.Onlar Firdevs'e varis olacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır.
12.Andolsun biz insanı bir çamur süzmesinden yarattık.
13.Sonra onu bir nutfe halinde sağlam bir karar yerine yerleştirdik.
14.Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo) olarak yarattık, alakayı da bir çiğnem et şeklinde yarattık, ardından bu bir çiğnem eti kemikler olarak yarattık, ardından da kemiklere et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışla oluşturduk. Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir!
15.Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
16.Sonra siz kıyamet günü şüphesiz diriltileceksiniz.
17.Andolsun sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yaratmadan habersiz değiliz.

Nüzul Sebepleri

2.İbnu Ebi Hatim`in İbnu Sirin`den mürsel olarak rivayet ettiğine göre sahabiler namazda gözlerini göğe doğru çeviriyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Hakim`in Ebu Hureyre (r.a.)`den rivayet ettiğine göre de Resulullah (a.s.) namazda gözünü göğe doğru çeviriyordu. Bu ayeti kerime indirildi. Ondan sonra başını yere doğru eğmeye başladı. Bazı rivayetlerde de sahabilerin namazda gözlerini sağa sola çevirdikleri bunun üzerine bu ayeti kerimenin indirildiği ve artık huşu içinde önlerine bakmaya başladıkları bildirilmiştir.