HACC SURESİ / 339
56.O gün mülk (hükümranlık) yalnız Allah'ındır. O, aralarında hüküm verir. Artık iman edip salih ameller işleyenler nimetlerle dolu cennetlerdedirler.
57.İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara ise aşağılayıcı bir azap vardır.
58.Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenlere gelince; Allah onları muhakkak güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
59.Muhakkak Allah onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah bilendir, hilim sahibidir.
60.Bu böyledir. Kim kendisine uygulanan cezanın aynısını uygular da sonra kendisine karşı taşkınlıkta bulunulursa Allah ona muhakkak yardım edecektir. Doğrusu Allah affedicidir, bağışlayandır.
61.Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah duyandır, görendir.
62.Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O'ndan başka taptıkları ise bâtılın ta kendisidir ve Allah uludur, büyüktür.
63.Allah'ın gökten su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah lütüf sahibidir, her şeyden haberdardır.
64.Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Muhakkak ki Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır.

Nüzul Sebepleri

60.İbnu Ebi Hatim`in Mukatil`den rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Resulullah (a.s.)`ın göndermiş olduğu bir seriyye hakkında indirilmiştir. Bu seriyye Muharrem`in çıkmasına iki gece kala müşriklerle karşı karşıya geldi. Müşrikler birbirlerine: "Muhammed`in adamlarına karşı çarpışın. Onlar haram ayı helâl sayıyorlar" dediler. Sahabiler ise Allah`ın adını anarak, onları taşkınlık etmemeğe çağırdılar; kendilerinin çarpışmaya girmek ve haram ayı helâl kılmak istemediklerini hatırlattılar. Ama müşrikler kabul etmediler ve saldırıya geçtiler. Buna karşılık Müslümanlar da onlarla çarpıştılar. Bu olay üzerine bu ayeti kerime indirildi.