HACC SURESİ / 336
31.O'na ortak koşmadan Allah'ı bir bilenler olarak (putlardan kaçının). Kim Allah'a ortak koşarsa o, sanki gökten düşmüş ve kendisini kuş kapıyor yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.
32.İşte böyle! Kim Allah'ın işaretlerini [2] yüceltirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır.
33.Sizin için onlarda belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra onların varacakları yer Eski Ev'dir.
34.Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını anmaları için bir ibadet yeri (veya kurban kesme yeri) belirledik. İlahınız bir tek ilahtır. Yalnız O'na teslim olun. Alçakgönüllükle itaat edenleri müjdele.
35.Onlar ki, Allah anıldığında kalpleri ürperir; başlarına gelenlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.
36.Kurbanlık develeri de sizin için Allah'ın işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar (kesilmek üzere) bağlı olarak ayakta dururlarken üzerlerine Allah'ın adını anın. (Kesilip) yanları üstüne düştüklerinde artık onlardan yiyin; kanaat ed(ip istemey)ene ve isteyene de yedirin. İşte böylece onları sizin emrinize verdik. Olur ki şükredersiniz.
37.Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizden O'na yalnız takva ulaşır. İşte böylece onları sizin emrinize verdi ki sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı yüceltesiniz [3]. İyilik edenleri müjdele.
38.Şüphesiz Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez.

Dipnotlar

2.Burada işaret (şe`air) ile kastedilenler hacda kesilen kurbanlardır.

3.Yüceliğini anasınız. Tekbir edesiniz.

Nüzul Sebepleri

37.İbnu Ebi Hatim`in İbnu Cureyc`den rivayet ettiğine göre cahiliye halkı haccda kestikleri kurbanların etlerini ve kanlarını Ka`be`ye sürüyorlardı. Müslümanlar: "Biz (kurbanlarımızın etlerini) sürmeye daha lâyığız" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.