HACC SURESİ / 333
6.Bu böyledir; çünkü Allah, hakkın kendisidir, O ölüleri diriltir ve O her şeye güç yetirir.
7.Ve (çünkü) kıyamet saati gelecektir, bunda şüphe yoktur ve Allah kabirlerde olanları diriltecektir.
8.İnsanlardan kimi de bilgisizce, bir yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır.
9.Allah'ın yolundan saptırmak için (kibirle) kasılarak (bunu yapar). Dünyada onun için rezillik vardır; kıyamet gününde de ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız.
10."Bu senin kendi ellerinle işlediğinin karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına haksızlık etmez."
11.İnsanlardan kimi de Allah'a bir kenardan (yarım yamalak) ibadet eder. Eğer kendine bir hayır dokunursa onunla tatmin olur ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü döner. O dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte bu apaçık bir kayıptır.
12.Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar veremeyen şeylere yalvarır. İşte bu uzak bir sapıklıktır.
13.Zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. O ne kötü yardımcı ve ne kötü arkadaştır.
14.Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Doğrusu Allah istediğini yapar.
15.Kim Allah'ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanıyorsa göğe bir araç uzatsın sonra kessin de baksın bakalım bu oyunu onun öfkesini giderecek mi? [1]

Dipnotlar

1.Bu ayetin anlamı hakkında müfessirler değişik yorumlarda bulunmuşlardır. Tefhimu`l-Kur`an, 3/350-351`de bu yorumlar özet halinde sıralanmıştır.

Nüzul Sebepleri

11.Buhari`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bir adam Medine`ye gelir Müslüman olduğunu açıklardı. Sonra eğer hanımı erkek çocuk doğurur veya atı yavru verirse: "Bu din hayırlı bir dindir" derdi. Ama eğer hanımı erkek çocuk doğurmaz veya atı yavru vermezse: "Bu din hayırsız bir dindir" derdi. Bununla ilgili olarak Yüce Allah bu ayeti kerimesini indirdi.

İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Mes`ud (r.a.)`dan rivayet ettiğine göre de yahudilerden bir adam Müslüman oldu. Sonra gözünü, malını ve çocuklarını kaybetti. Bu başına gelenleri İslâm`ın uğursuzluğuna yordu ve: "Ben bu dinimden bir hayır görmedim. Gözüm ve malım gitti. Çocuklarım öldüler" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.