22.HACC SURESİ

Haccla ilgili hükümler içerdiğinden dolayı böyle adlandırılmıştır. Müfessirlerin çoğunluğuna göre bazı ayetleri hariç Mekke döneminde inmiştir. 78 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir.
2.Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiğinden geçer ve her gebe kadın yükünü düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Oysa onlar sarhoş değildirler ama Allah'ın azabı şiddetlidir.
3.İnsanlardan kimi de Allah hakkında bilgisizce tartışır ve her azgın şeytana uyar.
4.Onun (şeytanın) hakkında: "Kim onu kendine dost edinirse o onu saptırır ve çılgın ateşin azabına yöneltir" diye yazılmıştır.
5.Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilişten şüphedeyseniz (bilin ki); biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (embriyodan), sonra yaratılış şekli belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık ki, size (gücümüzü) açıkça gösterelim. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra erginlik çağınıza ermeniz için (büyütüyoruz). Kiminiz öldürülür, kiminiz de bilgiden sonra bir şey bilmez hale gelsin diye hayatın en perişan haline döndürülür. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimizde hareketlenir, kabarır ve her güzel çiftten bitirir.

Nüzul Sebepleri

3.İbnu Ebi Hatim`in Ebu Malik`ten rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Nadr bin Haris hakkında inmiştir.

Rivayete göre bu kişi çok tartışmacı biriydi. Meleklerin Allah`ın kızları olduğunu, Kur`an-ı Kerim`in eskilerin hikâyeleri olduğunu ileri sürerdi. Yeniden dirilişi ve toprak olan insanların yeniden yaratılacaklarını inkâr ederdi. Bu tür delilsiz ve boş iddialarla Resulullah (a.s.)`a karşı tartışmaya girerdi. (Nadr bin Haris hakkında ayrıca Enfal suresinin 31 ve 32. ayeti kerimelerinin iniş sebeplerine bakınız.)