ENBİYA SURESİ / 331
102.Onun uğultusunu duymazlar ve onlar canlarının çektiği şeyler içinde sonsuzdurlar.
103.O en büyük korku onları tasalandırmaz. Melekler onları: "İşte bu, size vaadedilmiş olan gününüzdür" diye karşılarlar.
104.O gün gökleri, kitapların sayfalarını dürer gibi düreriz. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu iade ederiz. Bu bizim üzerimize bir vaaddir. Doğrusu biz (istediğimizi) yaparız.
105.Andolsun biz Zikir'den [13] sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varis olacaklardır" diye yazmıştık.
106.Şüphesiz bunda kulluk eden bir topluluk için yeterli öğüt vardır.
107.Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.
108.De ki: "Bana sizin ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?"
109.Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Size (gerçeği) eşit olarak bildirdim. Size vaadedilenin yakın mı yoksa uzak mı olduğunu ben bilemem.
110.Şüphesiz O, sözün açıktan söylenenini de bilir, gizlediklerinizi de bilir.
111.Bilemem, belki bu [14] sizin için bir imtihan ve belli bir süreye kadar bir yararlandırmadır."
112.(Peygamber) dedi ki: "Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Şüphesiz bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı kendinden yardım istenen Rahman'dır."

Dipnotlar

13.Bazı müfessirlere göre burada Zikir`le kastedilen Tevrat`tır, diğer bazılarına göre ise Levhi Mahfuz`dur.

14.Azab vaktinin açıklanmaması veya azabın geriye bırakılması.