ENBİYA SURESİ / 330
91.O ırzını korumuş olan(ı) da (an) ki, biz ona ruhumuzdan üfledik, onu ve oğlunu alemler için bir ayet (ibret) kıldık.
92.İşte sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin.
93.Onlar işlerini aralarında parçaladılar. [12] (Sonuçta) hepsi bize dönecektir.
94.Artık kim mü'min olarak salih ameller işlerse onun gayreti inkâr edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.
95.Bizim helak ettiğimiz bir şehre artık (dünya) hayatı haramdır. Şüphesiz onlar bir daha dönemezler.
96.Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc('un setleri) açıldığında onlar her tepeden akın ederler.
97.Hak olan vaad yaklaşmıştır. İşte o zaman inkâr edenlerin gözleri dışarı fırlar. "Yazık bize! Doğrusu biz bundan gafletteydik. Hayır, biz zalimlerdik."
98.Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz.
99.Eğer onlar ilahlar olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa hepsi orada sonsuza kadar kalacaktır.
100.Onlara orada şiddetli inlemeler vardır ve onlar orada duymazlar.
101.Bizden kendileri için önceden güzellik takdir edilmiş olanlar işte onlar oradan uzaklaştırılırlar.

Dipnotlar

12.Yani din konusunda ayrılığa düşüp değişik fırkalar oluşturdular.

Nüzul Sebepleri

101.Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre: "Şüphesiz siz ve Allah`tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz" (Enbiya, 21/98) mealindeki ayeti kerime indirilince İbnu Zeb`ari: "Güneşe, aya, meleklere ve Uzeyr`e de tapılmıştır. Demek ki bizim ilahlarımızla beraber bütün bunlar da cehenneme atılacaklardır" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.