ENBİYA SURESİ / 329
82.Şeytanlardan onun için (denize) dalan ve bundan başka işler görenleri de (onun emrine vermiştik). Biz onları koruyorduk. [11]
83.Eyyub('u) da (an). Hani o Rabbine: "Doğrusu bu dert bana dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisisin" diye yakarışta bulunmuştu.
84.Biz de onun duasını kabul ettik, üzerindeki derdi kaldırdık ve tarafımızdan bir rahmet, ibadet edenler için de bir ibret olarak ona ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha verdik.
85.İsmail, İdris ve Zulkifl('i) de (an). Hepsi sabredenlerdendi.
86.Onları da rahmetimize soktuk. Çünkü onlar salihlerdendi.
87.Balık sahibi (Yunus'u) da (an). Hani o öfkeli olarak gitmiş ve bizim kendisini darlığa sokmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıkların içinde: "Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum" diye yakarışta bulunmuştu.
88.Biz de onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız.
89.Zekeriya('yı) da (an). Hani o: "Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye yakarışta bulunmuştu.
90.Biz de onun duasını kabul ettik, ona Yahya'yı bahşettik ve hanımını (doğum yapmaya) elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışır, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize gönülden saygı duyarlardı.

Dipnotlar

11.Yani Süleyman (a.s.)`ın emrinden çıkmamaları için gözetim altında tutuyorduk.