ENBİYA SURESİ / 327
58.Böylece belki ona başvururlar diye büyükleri dışında putları paramparça etti.
59."İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir" dediler.
60."Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını duyduk" dediler.
61.Dediler ki: "Öyleyse onu insanların gözlerinin önüne getirin. Olur ki onlar da şahit olurlar!"
62."İlahlarımıza bunu sen mi yaptın, ey İbrahim?" dediler.
63."Belki bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!" dedi.
64.Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurarak: "Şüphesiz sizsiniz asıl zalimler, siz" dediler.
65.Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler: "Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilirsin!"
66.Dedi ki: "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir yararı ve zararı olmayan şeylere mi tapıyorsunuz?
67.Size de Allah'tan ayrı taptıklarınıza da yazıklar olsun! Akıl etmiyor musunuz?
68.Dediler ki: "Eğer bir şey yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin!"
69.Biz de dedik ki: "Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol."
70.Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz asıl kendilerini hüsrana uğrattık.
71.Onu da Lut'u da içinde alemler için bereketler verdiğimiz yere (ulaştırıp) kurtardık.
72.Ona İshak'ı ve fazladan da Yakub'u bahşettik. Hepsini de salih kimseler eyledik.