ENBİYA SURESİ / 326
45.De ki: "Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıklarında çağrıyı duymazlar."
46.Andolsun ki onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa mutlaka: "Yazık bize! Gerçekten biz zalimlermişiz" diyeceklerdir.
47.Kıyamet günü için adalet terazilerini koyarız. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez. Bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
48.Andolsun biz Musa ile Harun'a takva sahipleri için bir ışık ve bir öğüt olarak hakkı bâtıldan ayıran kitabı (furkanı) verdik.
49.Onlar [10] Rablerinden gıyaben korkarlar ve onların kıyamet saatinden içleri titrer.
50.Bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?
51.Andolsun biz daha önce İbrahim'e doğru yolu bulma kabiliyeti vermiştik ve biz onu biliyorduk.
52.O babasına ve kavmine: "Sizin kendilerine tapınmakta olduğunuz şu heykeller de nedir?" demişti.
53.Dediler ki: "Biz atalarımızı onlara tapar bulduk."
54.(İbrahim) dedi ki: "Andolsun siz de atalarınız da açık bir sapıklık içine düşmüşsünüz."
55.Onlar: "Sen bize hakkı mı getirdin yoksa şaka yapanlardan mısın?" dediler.
56.Dedi ki: "Hayır. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim.
57.Ve Allah'a yemin olsun ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım."

Dipnotlar

10.Yani takva sahipleri.