ENBİYA SURESİ / 324
25.Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: "Benden başka ilah yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım.
26."Rahman çocuk edindi" dediler. O münezzehtir. Hayır (melekler) şerefli kılınmış kullardır.
27.Onlar sözle (de olsa) O'nun önüne geçmezler ve onlar O'nun emriyle hareket ederler.
28. O (Allah) onların önlerinde ve arkalarında olanı bilir. O'nun hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. O'nun korkusuyla titremektedirler.
29.Onlardan kim: "Ben O'ndan ayrı bir ilahım" derse onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.
30.İnkar edenler görmediler mi ki, göklerle yer bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık? Hala iman etmeyecekler mi?
31.Yeryüzü onları sarsmasın diye üzerinde sabit dağlar yarattık ve doğru gidebilsinler diye orada geniş yollar açtık.
32.Göğü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa ondaki ayetlerden yüz çevirmektedirler.
33.Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörünge üzerinde yüzmektedir.
34.Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?
35.Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak biz sizi hayra da şerre de mübtela kılıyoruz. (Sonuçta) bize döndürüleceksiniz.

Nüzul Sebepleri

34.İbnu Münzir`in İbnu Cureyc`den rivayet ettiğine göre, Resulullah (a.s.)`ın vefat edeceğinden söz edilerek ağıtta bulunuldu. Resulullah (a.s.) da: "Ey Rabbim! Ümmetimin başında kim olacak?" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Bir rivayete göre de hıristiyanların, Hz. İsa (a.s.)`nın ölmediğini, Hz. Muhammed (a.s.)`in ise mutlaka öleceğini ve onun ölmesinden sonra dininin son bulacağını ileri sürmeleri üzerine bu ayeti kerime indirildi.