ENBİYA SURESİ / 323
11.Biz zalim olan nice kenti helak ettik ve onlardan sonra başka kavimler var ettik.
12.Onlar zorlu azabımızı hissettiklerinde hemen oradan kaçıyorlardı.
13."Kaçmayın, size sağlanan refaha ve yurtlarınıza dönün. Olur ki sorguya çekilirsiniz."
14."Yazık bize! Gerçekten biz zalimlermişiz" dediler.
15.Bu haykırmaları biz onları biçilmiş ekin ve sönmüş kül yığını haline getirinceye kadar kesilmedi.
16.Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
17.Biz eğer bir eğlence edinmek isteseydik elbette onu kendi katımızdan edinirdik. Eğer yapacak olsaydık!
18.Hayır, biz hakkı bâtılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsınız o yokolup gitmiştir. Nitelemelerinizden dolayı yazık size!
19.Göklerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun huzurundakiler O'na ibadette büyüklüğe kapılmazlar ve yorulmazlar.
20.Gece ve gündüz tesbih eder; hiç ara vermezler.
21.Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de onlar mı diriltecekler?
22.O ikisinde [4] Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de bozulup giderdi. Arşın Rabbi olan Allah onların nitelendirmelerinden münezzehtir.
23.O yaptığından sorumlu tutulmaz; oysa onlar sorumlu tutulurlar.
24.Yoksa O'ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Kesin delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların zikri [5] de, benden öncekilerin zikri de budur." Hayır, onların çoğu hakkı bilmiyor bundan dolayı onlar yüz çevirmektedirler.

Dipnotlar

4.Göklerde ve yerde.

5.Kitabı veya öğüdü.