21.ENBİYA SURESİ

Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Bu surede peygamberlerden sözedildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 112 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.İnsanların hesapları yaklaştı. Oysa onlar gaflet içinde, yüz çevirmektedirler.
2.Ne zaman kendilerine Rablerinden yeni bir uyarı gelse onu ancak alaya alarak dinlerler.
3.Kalpleri de eğlencededir. Zulmedenler: "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Şimdi siz gözünüz göre göre sihre mi gideceksiniz?" diye aralarında gizlice konuşurlar.
4.Dedi ki: "Rabbim gökte de yerde de (her) sözü bilir. O, duyandır, bilendir."
5."Hayır; bu ancak karışık rüyalardan ibarettir. Hayır, bunu o kendisi uydurmuştur. Hayır o bir şairdir. Öyle değilse öncekilere gönderildiği gibi bize bir ayet (mucize) getirsin" dediler.
6.Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir kent (halkı) iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? [1]
7.Senden önce de (elçi olarak) kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkalarını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline [2] sorun.
8.Biz onları yemek yemeyen cesetler kılmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.
9.Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Aşırı gidenleri ise helak ettik.
10.Andolsun ki size içinde sizin için öğüt bulunan [3] bir kitap indirdik. Akıl etmiyor musunuz?

Dipnotlar

1.Yani öncekiler kendilerine gelen mucizelerden ibret alıp iman etmediler. Şimdi bunlara böyle bir mucize gelse sanki iman edecekler mi?

2.Kitap ehline.

3.Yahut "kabul etmeniz halinde size şeref kazandıracak olan" ya da "size şeref verecek hükümler içeren."

Nüzul Sebepleri

6.İbnu Cerir`in Katade`den rivayet ettiğine göre Mekke müşrikleri Resulullah (a.s.)`a: "Eğer senin söylediklerin doğruysa ve bizim sana iman etmemiz hoşuna gidecekse Safa tepesini altın yap" dediler. Onların bu istekleri üzerine Cibril (a.s.) Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Eğer istersen bu istedikleri olsun. Ama bu olur da sonra iman etmezlerse artık kendilerine hiç mühlet verilmez. Bununla birlikte istersen kavmini halleri üzere bırak da iman etmelerini bekle" dedi. Bunun ardından Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.

Bu olay daha önce de bazı ayeti kerimelerin iniş sebebi olarak anlatılmıştır. Bu olayın hem bu ayeti kerimenin hem de daha önce geçmiş olan ilgili ayeti kerimelerin iniş sebebi olması mümkündür. Nitekim bu ayeti kerimeler anlam yönünden birbirlerini bütünlemektedirler. (Bkz. En`am suresi`nin 109-110. ayeti kerimelerinin ve İsra suresinin 59. ayeti kerimesinin iniş sebebi ile ilgili açıklamalar.)