TAHA SURESİ / 321
126.(Allah da) der ki: "Öyledir. Sana ayetlerimiz gelmişti de, onları unutmuştun. Bugün de sen işte böyle unutulursun!"
127.İşte sınırı aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandırırız. Ahiret azabı elbette daha çetin ve daha süreklidir.
128.Kendilerinden önce nice nesilleri helâk etmiş olmamız onları yola getirmedi mi? Oysa kendileri de onların kaldıkları yerlerde dolaşıyorlar. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ayetler vardır.
129.Rabbin tarafından önceden geçmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı şüphesiz (azap) kaçınılmaz olurdu.
130.Sen onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün taraflarında da tesbih et. Umulur ki hoşnut olursun.
131.Kendilerini imtihan etmek için onlardan bazılarını yararlandırdığımız dünya hayatının süslerine gözlerini dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.
132.Ailene namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırıyoruz. Sonuç takva (sahipleri)nindir.
133."O (Muhammed), bize Rabbinden bir ayet getirmeli değil miydi?" dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan açık delil(ler) gelmedi mi?
134.Eğer onları daha önce bir azapla helâk etseydik mutlaka: "Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de, aşağılık ve rezil olmadan önce senin ayetlerine uysaydık" derlerdi.
135.De ki: "Herkes gözetlemektedir. Siz de gözetleyin. Düzgün yolda gidenlerin kimler olduklarını ve hidayete erenlerin kimler olduklarını yakında bileceksiniz."

Nüzul Sebepleri

131.İbnu Ebi Şeybe, İbnu Merdeviye, Bezzar ve Ebu Ya`la Ebu Rafi`(r.a.)`in şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: "Resulullah (a.s.) bir adamı misafir etti. Beni de yahudilerden bir adama: "Bana Receb ayının hilaline (başlangıcına) kadar bana bir miktar ödünç un ver" diye gönderdi. Adam: "Karşılığında bir şeyi rehin vermedikçe vermem" dedi. Ben Resulullah (a.s.)`a gelerek durumu kendisine bildirdim. Bunun üzerine Resulullah (a.s.): "Vallahi, eğer onu bana satsaydı veya ödünç olarak verseydi mutlaka öderdim. Ben göklerde de güvenilir olarak bilinmekteyim, yerde de güvenilir olarak bilinmekteyim" diye buyurdu. Ben daha yanından çıkıncaya kadar bu ayeti kerime indirildi."