TAHA SURESİ / 320
114.Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan Kur'an('ı okuma)da acele etme ve: "Rabbim! İlmimi artır! de.
115.Andolsun biz daha önce Adem'e ahid vermiştik ancak o unuttu. Biz onda bir kararlılık bulmadık. [7]
116.Biz meleklere: "Adem'e secde edin" dediğimizde İblis dışında hepsi secde etmişti. O ise kaçınmıştı.
117.Bunun üzerine dedik ki: "Ey Adem! Şüphesiz bu, sana da, eşine de düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra zorluk çekersin."
118.Şüphesiz sen orada acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın.
119.Ve sen orada susamayacak ve güneş sıcağında yanmayacaksın.
120.Sonunda şeytan ona vesvese verdi ve: "Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayacak bir mülkü bildireyim mi?" dedi.
121.Böylece ondan yediler. Bunun üzerine kendilerine ayıp yerleri açıldı ve cennet yapraklarıyla üstlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbinin buyruğuna karşı geldi ve yolu şaşırdı.
122.Sonra Rabbi onu seçti, tevbesini kabul etti ve doğru yola iletti.
123.Dedi ki: "Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Artık size benden hidayet geldiğinde kim hidayetime uyarsa o ne sapar ne de bedbaht olur.
124.Kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.
125.O: "Ey Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören biriydim?" der.

Dipnotlar

7.Ya da: "Hatasında ısrarlı görmedik."

Nüzul Sebepleri

114.Bu ayeti kerimenin: "Sana vahyedilmesi tamamlanmadan Kur`an(`ı okuma)da acele etme ve: "Rabbim! İlmimi artır! de" mealindeki kısmı hakkında İbnu Ebi Hatim, Suddi`nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Cibril (a.s.) Resulullah (a.s.)`a vahiy getirdiğinde Resulullah (a.s.) bu vahyi ezberlemek için kendini sıkıntıya sokuyor ve kendi kendini hayli yoruyordu. Çünkü getirilen vahyi tam ezberlemeden Cibril (a.s.)`in gitmesinden korkuyordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Daha önce Nisa suresinin 34. ayeti kerimesinin iniş sebebinden söz edilirken de bu ayeti kerime geçmiş ve orada bir başka rivayete yer verilmişti. Orada geçen rivayetin daha sahih olduğu bildirilmiştir.