TAHA SURESİ / 319
99.İşte böyle, geçmişlerin haberlerinden bazılarını sana anlatıyoruz. Gerçekten katımızdan sana bir de zikir verdik.
100.Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz o kıyamet günü bir günâh yükü yüklenecektir.
101.Orada sürekli kalıcıdırlar. Bu, kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür!
102.O gün Sur'a üflenir ve biz suçluları o gün (gözleri ve yüzleri) gök rengine bürünmüş bir halde toplarız.
103."(Dünyada) sadece on (gün) kaldınız" diye aralarında fısıldaşırlar.
104.Onların dediklerini biz daha iyi biliriz. En tutarlı görüş sahipleri de: "Sadece bir gün kaldınız" der.
105.Sana dağlardan soruyorlar. De ki: "Rabbim onları ufalayıp savuracak,
106.Yerlerini dümdüz, çırılçıplak halde [6] bırakacaktır."
107.Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin.
108.O gün hiçbir tarafa sapmadan çağırıcıya uyarlar. Rahman'a karşı sesler kısılmıştır. Artık bir hışırtıdan başka bir şey duymazsın.
109.O gün, kendisine Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati bir yarar sağlamaz.
110.O, onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlarsa O'nu bilgi bakımından kuşatamazlar.
111.Yüzler her zaman diri olan ve her zaman koruyup gözeten (Allah)'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen ise kaybetmiştir.
112.Kim de mü'min olarak salih ameller işlerse o ne zulümden, ne de hakkının çiğnenmesinden korkar.
113.İşte onu böyle Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri çeşitli şekillerde açıkladık. Umulur ki sakınırlar ya da bu onlara bir ibret verir.

Dipnotlar

6.Üzerinde hiçbir bitki bulanmayan toprak halinde.

Nüzul Sebepleri

105.İbnu Münzir`in İbnu Cureyc`den rivayet ettiğine göre Kureyşiler Resulullah (a.s.)`a: "Ey Muhammed! Rabbin kıyamet günü şu dağları ne yapacak?" diye sordular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.