TAHA SURESİ / 318
88.Sonra onlara böğüren buzağı heykeli çıkardı. Dediler ki: "Sizin ilâhınız da Musa'nın ilâhı da işte budur. Fakat o unuttu."
89.Onun onlara bir sözle cevap veremediğini ve kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar dokundurma gücünün olmadığını görmüyorlar mı(ydı)?
90.Andolsun ki Harun onlara daha önce: "Ey kavmim! Şüphesiz siz bununla imtihan olundunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır. Siz bana uyun ve emrime itaat edin" demişti.
91.Dediler ki: "Musa bize dönünceye kadar ona tapınmaktan geri durmayacağız."
92.(Musa) dedi ki: "Ey Harun! Onların sapıttıklarını gördüğünde seni alıkoyan ne oldu!
93.Neden bana uymadın? Emrime karşı mı geldin?
94.(Harun) dedi ki: "Ey annemin oğlu! Sakalımdan ve başımdan tutma! Ben: "İsrailoğullarının arasında ayrılık çıkardın ve sözümü tutmadın" demenden korktum."
95.(Musa): "Ya senin yaptığın nedir, ey Sâmirî?" dedi.
96.Dedi ki: "Ben onların görmediklerini gördüm ve elçinin (Cebrail'in) izinden bir avuç (toprak) aldım ve onu (buzağı heykelinin içine) [5] attım. Nefsim de böyle yapmayı bana hoş gösterdi."
97.(Musa) dedi ki: "Git! Senin hayat boyunca yapacağın "bana dokunulmasın" demek olacaktır. Senin için kendisinden kaçınamayacağın bir buluşma vakti de vardır. Şimdi kendisine tapındığın şu ilâhına bak! Andolsun biz onu yakacak sonra da darmadağın edip denize savuracağız.
98.Sizin ilâhınız ancak kendinden başka ilâh olmayan Allah'tır. O ilim yönünden her şeyi kuşatmıştır."

Dipnotlar

5.Yahut süs eşyalarının eritildiği potanın içine.