TAHA SURESİ / 316
65.Dediler ki: "Ey Musa! Ya sen at, ya da önce atan biz olalım!"
66."Hayır, siz atın" dedi. Birden, büyülerinden dolayı onların ipleri ve değnekleri kendisine gerçekten koşuyormuş gibi göründü.
67.Bu yüzden Musa, içinde bir korku hissetti.
68.Dedik ki: "Korkma! Şüphesiz üstün gelecek sensin sen!
69.Sağ elindekini at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise nereye varsa kurtulamaz."
70.Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. "Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik" dediler.
71.(Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve bacaklarınızı çaprazlama kesecek ve sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz!"
72.(Büyücüler) dediler ki: "Bize gelen açık delillere ve bizi yaratana seni tercih etmeyeceğiz. Sen ne hüküm veriyorsan ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmünü yürütebilirsin.
73.Biz, hatalarımızı ve senin bizi yapmaya zorladığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah daha hayırlı ve daha süreklidir. [4]
74.Kim Rabbine suçlu olarak gelirse ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar.
75.Kim de salih ameller işlemiş bir mü'min olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır.
76.İçinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan Adn cennetleri. İşte bu, arınanların mükâfatıdır.

Dipnotlar

4.Yani Allah`ın mükâfatı daha hayırlı ve daha süreklidir. Yahut: Allah`ın mükâfatı daha hayırlı azabı daha süreklidir.